Check voor Villa Voorschot

Lions in actie voor Villa Voorschot

De oliebollenactie, champagneactie en de Week van de Kunst 2013 brachten bij elkaar een mooi bedrag op. Vanavond kon Lions voorzitter Erik Heidemann dan ook een mooie cheque overhandigen aan voorzitter Pauline Hillen van Stichting Voorschoten. “Nu al € 5375,- maar dat bedrag gaan we nog verdubbelen”, zegt Heidemann. In Stichting Voorschot heeft een groep
-> Continue reading Lions in actie voor Villa Voorschot