Cultuurorganisaties tekenen voor Week van de Kunst

Wij tekenen voor de WvdK

In Museum Voorschoten werd afgelopen vrijdag het startsein gegeven voor de vijfde editie van de Week van de Kunst. Burgemeester Staatsen en Annette de Vries, directeur van Stichting Duivenvoorde opende het evenement. Met de ondertekening van een intentieverklaring voor de komende jaren hebben de deelnemende culturele organisaties afgesproken het evenement te organiseren.

Burgemeester Staatsen gaf een persoonlijke kijk op kunst. “We mogen in Voorschoten trots zijn op zoveel verschillende culturele instellingen, die samen deze Week tot een groot succes maken”. Hij hoopte dat het niet bij deze ene week zou blijven, maar dat we ook de andere 51 weken van Kunst in Voorschoten mogen genieten.

Annette de Vries sloot haar beschouwing op ‘wat kunst voor de samenleving kan betekenen’ af met: “We hebben in Voorschoten zoveel mogelijkheden, laten we elkaar versterken, met elkaar de samenwerking zoeken en dan kunnen we kunst hier van betekenis laten zijn”.

Vervolgens tekenden de deelnemende culturele organisaties de intentie om voor de komende jaren de Week van de Kunst met elkaar te blijven organiseren. Het Museum Voorschoten neemt hier net als dit jaar de regie in.

De Lionsclub Voorschoten en de Voorschotense Kunstkring (VKK) hebben vier jaar geleden de eerste week van de Kunst in Voorschoten georganiseerd. Tijdens de Week van de Kunst kunnen Voorschotenaren genieten van lezingen, exposities, een atelierroute, workshops en allerlei andere kunst activiteiten.

Dit jaar is een bijzonder jaar. De Week van de Kunst wordt vanaf dit jaar niet meer alleen getrokken door de Lions en de VKK, maar door een brede groep organisaties. Vanaf dit jaar zal het Museum Voorschoten de coördinerende rol vervullen en is de organisatie verbreed naar partijen zoals de Bibliotheek Voorschoten, het Filmtheater, het Museum Voorschoten, de VKK, Vox Clara, Musicultura, PJPJ, Het Kunstgenootschap Vlietstreek en de Lions. Daarmee is de continuïteit gewaarborgd.

Deze verbreding is ook terug te zien in het programma. Naast de beeldende kunst zal Voorschoten iedere dag in de periode van 6 November tot en met 15 november kunnen genieten van muziek, film, lezingen, een atelierroute of Peace Poster wedstrijd voor kinderen. Het gaat dus om diverse kunstvormen, variërend in type kunst, maar ook van professionele kunst tot kunst uit liefhebberij. Meer informatie: www.WeekvandeKunst.nl.

225 thoughts on “Cultuurorganisaties tekenen voor Week van de Kunst

Comments are closed.