16 oktober 2016

Spelregels

 1. De EendjesRace vindt plaats op donderdag 27 april 2019 om 14:00 in het Burgemeester Berkhoutpark. De race wordt georganiseerd door de Lionsclub Voorschoten.
 1. De deelnemende Eendjes worden door de organisatie voorzien en als zodanig gemerkt. Deze Eendjes blijven eigendom van de organisator. De aankoop van een adoptiebewijs (lot) correspondeert met een nummer op de onderkant van het badeendje.
 1. Vanaf het moment van tewaterlating, mag geen enkele deelnemer de Eendjes op welke wijze dan ook beïnvloeden. Het voortbewegen gebeurt door de stroming van het water en met behulp van het spuiten door de brandweer. Eendjes die onderweg komen vast te zitten tegen de kant of een andere hindernis worden door de organisatie losgemaakt en op dezelfde plek weer in de wedstrijd gebracht.
 1. Deelname aan de EendjesRace staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder.
 1. De EendjesRace staat onder toezicht van een toezichthouder vanuit de organisatie. Tegen zijn beslissing staat geen verhaal open.
 1. De ViD’s (Very Important Ducks) mogen naar hartelust gepimpt worden. De ViD’s mogen geen belemmering vormen voor de Race-Eendjes. De toezichthouder beslist soeverein of de ViD. al dan niet beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden.
 1. Inschrijven kan tot twee uur voor de officiële start of totdat de Race-Eendjes zijn verkocht.
 1. Er zijn drie categorieën waarvoor de organisatie prijzen uitreikt:
  – De categorie ‘Race-Eend’, waarin het gaat om welke Race-Eend als eerste de eindstreep bereikt.
  – De categorie knapste ViD, waarin het gaat om welke ViD het beste is gepimpt.
  – De categorie rapste ViD, waarin het gaat om welke ViD als eerste de eindstreep bereikt.
 2. In elke categorie vallen specifieke prijzen te winnen.
  De categorie ‘Race-Eend’
  1e   Prijs – ADO VIP Arrangement

  2e   Prijs – Luchtvaart Experience
  3e   Prijs – Denon Heos 5 Speakers
  4e   Prijs – Ballonvaart voor 2 personen
  5e   Prijs – 4-gangen Dinercheque voor 4 personen
  6e   Prijs – Robot Lego mindstorm
  7e   Prijs – Styling Voucher t.w.v. 300 euro
  8e   Prijs – LG minibeamer
  9e   Prijs – Flyboarden
  10e Prijs – Flyboarden
  11e Prijs – Ski- of snowboardcursus
  12Prijs – Circus Theater Arrangement
  13Prijs – Suppen
  14Prijs – Sloepentocht
  15Prijs – Harman Kardon speaker
  16Prijs – Designlamp
  17Prijs – 4 trainingen voor 2 personen
  18e t/m 100e Prijs 2 bolletjes IJs bij Moments
  De afbeeldingen zijn ter illustratie, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Enkel de verkochte Eendjes gaan te water.

  De categorie “Knapste ViD”

  1e Prijs: je ontvangt een Jabon Iberico proeverij voor 10 personen beschikbaar gesteld door Scharrelslager Arbouw
  2e en 3e Prijs: je ontvangt een fles bubbels.

  De categorie “Rapste ViD”
  1e Prijs: je ontvangt 10 kaartjes voor het filmtheater Voorschoten.
  2e en 3e Prijs: je ontvangt een fles bubbels.

 3. De toezichthouder vist de Race-Eendjes in winnende volgorde uit het water en leest het nummer onderaan de Race-Eend af. Ingeval een Eendje geen nummer meer heeft (omdat dit er tijdens de race of tijdens de voorbereiding van de race afgevallen is), neemt de toezichthouder een volgende winnende Eend uit het water.
 1. In geval van extreem slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden behoudt de organisator het recht om de race uit te stellen, opnieuw te plannen of te annuleren. Ook bij minder dan 750 deelnemers, kan de race worden geannuleerd. Bij minder dan 1.500 verkochte Eendjes, kan de prijzenpot worden aangepast.
  – Indien de EendjesRace niet kan plaats vinden, gebeurt de prijsbedeling volgens lottrekking. Indien sprake is van annulering, wordt de opbrengst minus de gemaakte kosten aan de het goede doel uitgekeerd.
  – De prijzen worden dan door de toezichthouder uit de verkochte adoptiebewijzen voor de Eendjes getrokken.
 1. In de categorie ‘Race-Eend’ en ‘snelste V.i.D.’ worden de prijzen als volgt toegewezen:
  – Het Eendje dat het eerst over de meet gaat, wint de eerste prijs.
  – Het tweede Eendje wint de tweede prijs.
  – Het derde Eendje wint de derde prijs.
  – enz.
 1. In de categorie ‘Knapste ViD’ worden de prijzen als volgt toegewezen:
  De toezichthouder wordt door een drie-koppige jury ondersteund om te beoordelen welke ViD’s (Very Important Ducks) het mooiste zijn gepimpt.
 1. Leden van de Lionsclub Voorschoten, Leif Ericsson en de brandweer kunnen niet deelnemen aan de EendjesRace. Familieleden kunnen wel deelnemen.
 1. De bekendmaking van de winnaars zal gebeuren na afloop in het Burgemeester Berkhoutpark, door de speaker.
 1. De uitslag zal gepubliceerd worden op Lionsvoorschoten.org. Winnaars worden persoonlijk verwittigd via de website en via emailadres of telefoon.
 1. Winnaars dienen zich binnen 30 dagen (vóór 27 mei 2019) te melden voor in ontvangst name van de prijs. Anders vervallen de prijzen en worden deze aan Stichting Leergeld geschonken.
 1. Een prijs wordt door de organisatie van de EendjesRace Voorschoten ter beschikking gesteld conform de status waarin deze bij het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs is de organisatie van de EendjesRace niet aansprakelijk. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.
 1. De gelden die betaald zijn voor een Eendje worden, minus aftrek van gemaakte kosten voor dit event, volledig ter beschikking gesteld aan Stichting Leergeld Voorschoten.

De vergunning voor de EendjesRace is verleend door B&W Voorschoten op 5 februari 2019 met kenmerk: z/19/028559/118514