Welkom

Project Educatieve Tuin Voorschoten.

De Lions Voorschoten is een maatschappelijk betrokken organisatie. We hebben de ambitie om lokaal een bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen. Voor de komende jaren kozen en kiezen we voor het vergroten van de duurzaamheid van onze leefomgeving. Dat begon met het onderzoeken of we – net als in vele dorpen- een voedselbos in Voorschoten zouden kunnen aanleggen. Dat was echter door gebrek aan ruimte niet mogelijk. Wat wel kon was het aanleggen van een educatieve tuin. Zo ontstond het project Educatieve Tuin Voorschoten. Op deze pagina nemen we je mee langs de belangrijke gebeurtenissen in het project.

Oprichting van de Stichting Educatieve tuin Voorschoten.

De inzet van de Lions is van tijdelijke aard.Het past niet bij de doelstellingen van de Lions om langlopende verplichtingen aan te gaan. We namen graag het initiatief voor dit project maar willen het project ook graag overdragen aan een groep vrijwilligers. Voor de continuïteit van het project was het nodig om een eigen organisatie op te zetten.
Gekozen is voor een stichting met vrijwilligers. De Stichting Educatieve Tuin Voorschoten (de Stichting) is inmiddels opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur wordt tijdelijk bemenst door het bestuur van de Lionsclub en ook de vrijwilligers zijn leden van de Lionsclub.. Het is de bedoeling om snel bestuursleden en vrijwilligers te vinden die de Lions kunnen vervangen.

Het bestuur van de stichting ziet voor zich een viertal belangrijke uitdagingen
Het verkrijgen van de benodigde (financiële) middelen .
Het oprichten en in stand houden van een adequate vrijwilligersorganisatie
Het (laten) opstellen van sociale en educatieve activiteiten
Samenwerking met andere op natuur en biodiversiteit gerichte organisaties in Voorschoten

Van links naar rechts René Spaans (voorzitter), Erik Heidemann (secretaris), Dirk-Jan Sinke (penningmeester)

Tekenen bruikleenovereenkomst met de gemeente Voorschoten. 

In het Berkhoutpark ligt al sinds jaren een heemtuin. Zowel de heemtuin als het gebied dat grenst aan de heemtuin wordt door de gemeente in bruikleen gegeven aan de Stichting. Dit laatste gebied wordt nu van gras en speeltoestellen omgezet naar een educatieve tuin. Bij de beplanting van dit gedeelte wordt veel aandacht besteed aan biodiversiteit en de mogelijkheid van educatie. Het bestuur van de Stichting ziet als missie voor de tuin: ” In de biodiverse Educatieve Tuin kunnen Voorschotenaren van jong tot oud elkaar ontmoeten en leren over de natuur”.
Onderdeel van de afspraken met de gemeente is dat het onderhoud van zowel de heemtuin als de educatieve tuin door de vrijwilligers van de Stichting wordt uitgevoerd. Er is een uitvoerig schema van te verrichten werkzaamheden. Daar ligt een taak voor de toekomstige vrijwilligers. Groot onderhoud blijft een taak van de gemeente.. Ook zorgt de gemeente voor het plantrijp maken van het terrein van de educatieve tuin.

De gesprekken met de gemeente zijn in goede sfeer verlopen. De Lions danken de gemeente voor de inzet en betrokkenheid.
Op de foto ondertekenen wethouder Hubert Schokker (links)en bestuursvoorzitter René Spaans van de Stichting (rechts) de overeenkomst waarin alle afspraken vastliggen. Het persbericht over de ondertekening is hier te lezen .

Plantrijp maken van het terrein

De gemeente heeft alle speeltoestellen van het terrein verwijderd. De grond is afgegraven en verbeterd. Dat is allemaal in een korte periode gedaan zodat er snel met de beplanting begonnen kon worden. Complimenten voor de gemeente en het uitvoeringsbedrijf.

De beplanting

De eerste hoeveelheid planten en struiken zijn de grond ingegaan. Gemeente, Lions en vrijwilligers hebben op Goede Vrijdag hard gewerkt en met een fraai resultaat. Voor de fijnproevers hebben we hier een link naar de plattegrond en hier een link naar de beplantingslijst. Er komt nog meer beplanting, we houden je op de hoogte.

Het eerste lesprogramma

Een belangrijke reden voor de Lionsclub Voorschoten om een educatieve tuin te beginnen in het Berkhoutpark was dat we wilden investeren in kennis van de natuur en de noodzakelijke verduurzaming van onze leefomgeving. Aandacht voor biodiversiteit en kennis van het nut van planten en struiken staan daarbij voorop. Door middel van educatieve programma’s wilden we graag jongere mensen betrekken bij onze doelstellingen. Maar ook voor de oudere Voorschotenaren zullen er educatieve en sociale programma’s ontwikkeld worden. Op donderdag 18 april ging het eerste lesprogramma van start. Groep 6 en 7 van de Fortgensschool hadden de primeur.

Nu de Stichting Educatieve Tuin Voorschoten is opgericht zal deze stichting de educatieve programma’;s gaan verzorgen. Informatie komt op de website van de stichting. Zie hierna.

Vrijwilligers

De Stichting Educatieve Tuin Voorschoten zoekt nog steeds naar vrijwilligers. Zin om mee te doen met het opzetten of uitvoeren van de sociale of educatieve programma’s? Bezoek dan de website van de educatieve tuin (https://www.educatievetuinvoorschoten.nl) en meld je daar aan.

Meer weten over de Educatieve Tuin?

Wil je meer weten over de educatieve tuin. Wat er zoal te doen is? Of welke programma;’s er in ontwikkeling zijn ?
Ga dan naar de website (https://www.educatievetuinvoorschoten.nl) Hou er wel rekening mee dat de Stichting kortgeleden is opgericht en er de komende maanden nog aan de programma’s gewerkt wordt. Dus kijk regelmatig naar de voortgang.,