Fortgensschool

Op 23 april hielden de (485) Lionsclubs in Nederland de jaarlijkse Lions Doen-dag. Natuurlijk deed de Lionsclub Voorschoten aan deze actie mee. 

De focus van de club ligt voor de komende jaren op het bijdragen aan de verduurzaming, vergroening en het vergroten van de biodiversiteit in Voorschoten. De keuze om een van de schoolpleinen als onderwerp voor de Doen-dag te kiezen werd snelgemaakt . En er werd contact gezocht met de directie van de Fortrgensschool aan de Van Beethovenlaan. De directie van de school reageerde verrast. Schooldirecteur Dorien Overvliet: “We stonden al op het punt om het schoolplein aan te pakken”. Ook de ouderraad reageerde enthousiast. Voorzitter Panja Zwaan: “We hebben als ouderraad budget vrij kunnen maken uit onze speciale doelen reserveringen”. Samen met de school gingen de Lions aan de slag om een plaats te maken.

Het plan waar voor gekozen werd bestaat uit een vijftal activiteiten.

  • Het aanleggen van een natuur tuin met speciaal gekozen planten
  • Het plaatsen van een insectenhotel in die tuin
  • Verwijderen van tegels en het creëren van water absorberende boomspiegels
  • Het maken door de kinderen van appartementen om in het hotel te plaatsen
  • Het verzorgen van een educatief lesprogramma over het nut van biodiversiteit

Een grote groep Lions ging op die zaterdag aan de slag om een hoek van het schoolterrein waar al een tweetal plantenbakken stond te vergroten voor de natuur tuin. Er werd een fors aantal tegels verwijderd, verse aarde gestort en met houtsnippers paadjes aan gelegd. De scholieren en ouders werkten enthousiast mee.

23 april. De Lionsgroep staat klaar om met de Doen-dag te beginnen