Welkom

De Lionsclub Voorschoten onderzoekt de mogelijkheden van een voedselbos.

Dat we kijken naar de mogelijkheden van een voedselbos, komt niet uit de lucht vallen. We hebben de laatste jaren al meerdere groene projecten ondersteund, denk aan de Natuur Speeltuin, de wateropvang voor de Six-Prêt, de zonnepanelen voor Leif Erikson en het bijenhotel in oprichting bij de Fortgens basisschool.. Maar het duurzame spoor brengt ons verder. Aan het begin van ons clubjaar hadden we een gastspreker die ons meer vertelde over voedselbossen en dat maakte de club nieuwsgierig. We zijn ook te gast geweest bij voedselbos Okkerheide aan de rand van de Merenwijk in Leiden. Nu onderzoeken we met gemeente en anderen of zoiets ook in Voorschoten mogelijk is.

Wat is een voedselbos?

Door grootschalige akkerbouw holt de biodiversiteit hard achteruit. Oorzaken voor de achteruitgang zijn een verlies van leefgebied voor dieren en veelvuldig gebruik van pesticiden. In een voedselbos tiert het juist welig van de soorten. Er staan veel verschillende soorten planten door elkaar, die allemaal weer op een ander moment in het jaar bepaalde insecten bedienen. Door die insecten komen er ook weer andere dieren zoals vogels en egels op af. Terwijl op boerenakkers de voeding voor planten aangevoerd moet worden, meestal kunstmest, zorgt in een voedselbos het bos juist zelf voor voedsel. Al het afgevallen blad blijft liggen en wordt door het steeds uitbreidende bodemleven verteerd tot voedsel voor hetzelfde bos. Het vormt een klein ecosysteem.

Wat heeft Voorschoten eraan? 

Als je door de voedselbos loopt of er in werkt, kom je niet alleen dichter bij de natuur, maar zie je ook hoe voedsel groeit en hoe flora en fauna leven. En als je in het voedselbos samenwerkt met anderen, is dat niet alleen goed voor je eigen welbevinden, maar ook voor dat van de ander. Op dat heel kleine stukje land in Voorschoten dat het voedselbos wordt, is de biodiversiteit groter, de bodemgesteldheid beter en wordt meer water en CO2 opgenomen. Het bewustzijn van het belang van natuur en voedselvoorziening zal erdoor groeien en de sociale cohesie in de wijk zal versterken. Het biedt ook een mooie kans om kinderen duidelijk te maken waar ons voedsel vandaan komt en hoe dat verbouwd wordt.

Hoe nu verder?

Als Lionsclub Voorschoten verschuiven we onze aandacht van (geld) doneren aan projecten van anderen naar het ontwikkelen en uitvoeren van eigen projecten. Zo kunnen we de kennis en kunde die binnen onze club aanwezig is beter inzetten voor maatschappelijke doelen. Met de huidige milieuproblemen in het achterhoofd, zetten we ons met volle overtuiging in om een duurzaam voedselbos in Voorschoten te realiseren om zo het bewustzijn voor het belang van natuur te vergroten. Maar voor het zover is moeten we serieus bekijken of de gemeente hieraan mee wil werken, of bewoners en andere belanghebbenden dat wel willen en of we een en ander kunnen helpen creëren. Want zo’n voedselbos staat er niet zomaar en voordat we letterlijk de vruchten ervan kunnen plukken, zijn we jaren verder. De natuur heeft tijd nodig. En om als mensen zo goed mogelijk een handje te kunnen helpen, is een goed plan nodig. Daar werken we deze zomer aan. We hopen dit najaar al snel meer te kunnen vertellen.