Lid worden

De Lionsclub Voorschoten bestaat uit mannen die graag op lokaal niveau een maatschappelijke bijdrage leveren op basis van hun kennis en kunde.
Momenteel bestaat de club uit circa 25 leden en 5 senior leden (75+). Er zijn vacatures voor nieuwe leden en we verwachten dat ook de komende jaren vacatures gaan ontstaan. Stuur voor een verzoek om lid te worden een e-mail naar bestuur@lionsvoorschoten.org. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek en bij wederzijdse interesse wordt een definitief besluit door de ledenvergadering genomen.

We zoeken met name nieuwe leden in de leeftijdsklasse 35-45 jaar.

Betrokkenheid bij de club is een essentiële voorwaarde voor het lidmaatschap. Vrijblijvend meedoen is niet meedoen en dat past niet bij het lidmaatschap. Projecten vormen de kern van de club Meedoen naar kennis en kunde is de basis voor het lidmaatschap. Maar dat geldt ook voor deelname aan de sociale activiteiten is.

De club komt twee maal in de maand bij elkaar. Op de tweede en de vierde dinsdag van de maand (m.u.v. juli en augustus). De eerste is een werkbijeenkomst. We werken dan in groepjes aan de projecten. Soms hebben we iets anders bijvoorbeeld een interessante lezing. De tweede bijeenkomst is een eetbijeenkomst. Vaak in restaurant De Knip, soms ook elders.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen ongeveer € 650,- en bestaan voor € 500,- uit uitgaven voor sociale activiteiten, leuke dingen doen en diverse kosten. De overige € 150,- is de afdracht aan de Lions International. Er is een strikte financiële scheiding tussen onze eigen middelen en de bedragen die we door middel van fundraising besteden aan onze projecten.

Formeel is de Lionsclub Voorschoten een Vereniging met rechtspersoonlijkheid (KvK inschrijving 4044824)